Vad är juridik – är lagar bra för oss?

Hejsan, efter att ha varit ute på en morgonpromenad i Kristianstad och rensat huvudet på all stress så kom jag även på vad dagens inlägg ska handla om. Jag har alltid undrat hur lagar skapas, om lagar verkligen kan vara bra för oss eller vad juridik egentligen är. Detta – detta tror jag är den grundläggande frågan. Vad är juridik? Eller rättare sagt: Hur definierar vi lag? Men innan vi gör det ska vi först titta på några alternativ till lag.

För att börja med något enkelt kan jag föreslå anarki. Och att definiera lag som frihet. Om du frågar mig anser jag att vit överhöghet och religion också är former av anarki (men det är inte ämnet för dagens inlägg) – det är system utan några som helst regler där varje individ bestämmer vad han får eller måste göra utan några fastställda gränser som sätts av yttre förhållanden (härskarna i dessa fall är deras egna gudar). Dessa system är laglösa.

Men lag är inte det enda som lagberedning kan användas till, det finns också vad vi kan kalla laglöshet. Denna laglöshet finns i många olika former, men den är vanligast i krigstid där lagen upphävs av båda parter (även om detta ofta bara är avsett att rädda ledarna från att ställas till svars för sina brott). Ett klassiskt exempel på laglöshet är sjöröveri – utan fasta regler, utan att någon pirat bestämmer själv vad han ska göra med sina offer. Detta laglösa tillstånd går tillbaka ända till antiken, då pirater härskade över haven utan några andra härskare än dem själva. En annan form av laglöshet skulle kunna kallas för statsbildning . Jag vet inte exakt hur jag ska definiera denna laglöshet, men jag tror att de flesta av er förstår vad det är. Det är när lagen används för att binda samman människor.